Propostes concretes per a garantir el dret a l’habitatge

By juliol 18, 2017 Notícies

La Fundació Família i Benestar Social va participar el passat 4 de juliol, a l’Ateneu Barcelonès, a la presentació de l’informe Els habitatges buits dels bancs. Una oportunitat perduda per ampliar el parc de lloguer social? elaborat per la Fundació Habitat 3 amb el suport de  la Taula d’Entitats del Tercer Sector. Un informe que estudia el sector, ofereix dades molt il·lustratives de l’actual situació i que presenta propostes concretes per ampliar el parc d’habitatge social.  per a garantir el dret a l’habitatge. Entre les propostes figuren crear un fons d’inversió social per generar un parc d’habitatge social, establir suports públics a la compra, reforçar el sistema d’ajuts al lloguer i els ajuts a les entitats socials, i també establir una línia d’ajudes a la rehabilitació.

Durant la presentació la coautora de l’informe, Carme Trilla, presidenta de la Fundació Habitat 3 i membre del patronat de la FiBS, va posar de manifest l’ “oportunitat històrica” que representa l’actual context, gairebé uns 47.000 habitatges buits en mans de bancs i que amb la creació d’un fons d’inversió social – participat per les mateixes entitats financeres, l’Institut Català de Finances (ICF) i amb major transparència i participació ciutadana- el tercer sector pugui obtindre  el finançament necessari per a l’accés a l’adquisició d’habitatges que surten pel dret de tempteig i retracte i així evitar que quedin en mans privades i en la majoria dels casos augmentant l’especulació.  És evident que les entitats del tercer sector necessiten mecanismes per augmentar la seva capacitat per comprar habitatges per a garantir ampliar el parc d’habitatge social.

En finalitzar la presentació de l’informe, el gerent de la FiBS, Alfons Thió, va participar en una taula de debat sobre la situació del parc d’habitatge social, juntament amb Lluís Puigdemont, director de la Fundació SER.GI (Ecas) i el director de la Fundació Foment de l’Habitatge Social (Cáritas), Sergio Rodríguez.