El Servei de Salut Neurocognitiva de Serveis Diürns Llar la Mercè desenvolupa el programa EntrenaMENT a la Llar: Grup terapèutic d’estimulació cognitiva. Es realitza a través d’una intervenció grupal, amb atenció personalitzada i disseny adaptat segons les característiques individuals.

Per a això s’estableix una avaluació inicial de les capacitats, que permet arribar a una proposta d’intervenció. Així mateix es realitza l’acompanyament i el seguiment evolutiu.

EntrenaMENT fibs llar la merce1

EntrenaMENT fibs llar la merce3

Els objectius generals d’aquesta actuació són:

  • Reforçar i mantenir el màxim temps possible de les capacitats cognitives, funcionals, afectives i relacionals.
  • Disminuir la incidència i detectar de forma precoç els trastorns psicològics i conductuals associats a les demències per a donar una resposta coordinada en xarxa.
  • Acompanyar i assessorar les persones usuàries en la implementació de recursos socials i sanitaris si s’escau.

 

+info: Servei de Salut Neurocognitiva