A la Residència Llar la Mercè, els dijous, tenim PIAI: Pla Interdisciplinari d’atenció individualitzada

residencia llar la merce PIAI

El PIAI és un grup de treball que recull els objectius de vida de les persones usuàries. Es tenen en compte les valoracions de les diferents àrees fetes pels professionals i consensuades amb la pròpia persona.

Qui millor que ella pot opinar sobre la seva vida, sobre els seus desitjos i les seves preferències?. D’aquesta manera tot el nostre treball té més sentit i és més enriquidor, fins al punt de preguntar-nos: com podien no fer-ho així abans?

També tenien cabuda les famílies, esperem que d’aquí poc també puguin compartir amb nosaltres aquest espai de vida.

A Llar la Mercè ens centrem en les capacitats conservades de les persones i no només en les pèrdues per tenir una visió positiva i proactiva de l’envelliment.

+info Residència Llar la Mercè