El setè principi de la Validació ens il·lustra que les persones grans desorientades recorren als comportaments apresos durant la infància quan la memòria recent disminueix i el llenguatge es difumina

Validacio 7 Fibs 2Un dels estereotips que carreguen les persones grans és que són com a infants, especialment quan es fan més vulnerables a causa de la dependència. El perill d’adoptar aquesta creença és que ens porti a tractar com a nens, a persones amb un llarg recorregut vital, posseïdores de recursos i experiències que els han permès superar els entrebancs i les dificultats de la vida.

Amb freqüència observem a les residències persones que es balancegen sobre el seu propi tronc, o que es porten les mans o objectes a la boca imitant la succió o repeteixen paraules com si seguissin una melodia.

Una persona desorientada que realitza un d’aquests comportaments, probablement ha perdut la capacitat de comunicar-se verbalment, té la mirada perduda i no mostra interès pel seu entorn. Tot i aquestes pèrdues les persones encara conserven la capacitat de sentir. El balanceig i la succió poden ser recursos d’auto estimulació utilitzats per sentir-se vives en un entorn, per a elles, desconegut i hostil.

Apropar-nos a persones en aquesta fase és un veritable repte per les persones cuidadores.

Primer caldrà transformar la llàstima en compassió, és a dir, integrar el dolor que suposa ser testimonis de la vulnerabilitat i passar a l’acció. Amb el Mètode de Validació necessitem estar centrats i disponibles per poder connectar amb aquestes persones des de l’empatia i el respecte. Fent ús de tècniques de comunicació no verbal com la sincronització: adoptar la mateixa postura corporal, els mateixos moviments i ritme de la respiració de la persona desorientada, el contacte físic dirigit, les cançons significatives, etc.

Un cop les mirades es troben, la comunicació s’ha iniciat i la persona desorientada sent que algú està al seu costat, que la seva vida té valor.

Mètode de Validació

1️⃣ Primer Principi

2️⃣ Segon Principi

3️⃣ Tercer Principi

4️⃣ Quart Principi

5️⃣ Cinquè i sisè Principis

7️⃣ Setè Principi

8️⃣ Vuitè Principi

9️⃣ Novè Principi

🔟 Desè Principi

1️⃣1️⃣ Onzè Principi