El setè principi de la Validació ens il·lustra que les persones grans desorientades recorren als comportaments apresos durant la infància quan la memòria recent disminueix i el llenguatge es difumina

Validacio 7 Fibs 2Un dels estereotips que carreguen les persones grans és que són com a infants, especialment quan es fan més vulnerables a causa de la dependència. El perill d’adoptar aquesta creença és que ens porti a tractar com a nens, a persones amb un llarg recorregut vital, posseïdores de recursos i experiències que els han permès superar els entrebancs i les dificultats de la vida.

Amb freqüència observem a les residències persones que es balancegen sobre el seu propi tronc, o que es porten les mans o objectes a la boca imitant la succió o repeteixen paraules com si seguissin una melodia.

Una persona desorientada que realitza un d’aquests comportaments, probablement ha perdut la capacitat de comunicar-se verbalment, té la mirada perduda i no mostra interès pel seu entorn. Tot i aquestes pèrdues les persones encara conserven la capacitat de sentir. El balanceig i la succió poden ser recursos d’auto estimulació utilitzats per sentir-se vives en un entorn, per a elles, desconegut i hostil.

Apropar-nos a persones en aquesta fase és un veritable repte per les persones cuidadores.

Primer caldrà transformar la llàstima en compassió, és a dir, integrar el dolor que suposa ser testimonis de la vulnerabilitat i passar a l’acció. Amb el Mètode de Validació necessitem estar centrats i disponibles per poder connectar amb aquestes persones des de l’empatia i el respecte. Fent ús de tècniques de comunicació no verbal com la sincronització: adoptar la mateixa postura corporal, els mateixos moviments i ritme de la respiració de la persona desorientada, el contacte físic dirigit, les cançons significatives, etc.

Un cop les mirades es troben, la comunicació s’ha iniciat i la persona desorientada sent que algú està al seu costat, que la seva vida té valor.

1️⃣ Primer Principi

2️⃣ Segon Principi

3️⃣ Tercer Principi

4️⃣ Quart Principi

5️⃣ Cinquè i sisè Principis