El novè principi de la Validació ens recorda que les persones grans desorientades poden viure simultàniament en diferents nivells de consciència

Sovint ens trobem que les persones grans desorientades barregen el present i el passat, dificultant la comprensió dels fets per part de les persones cuidadores. El Mètode de Validació ens ajuda a prendre consciència que aquesta és una dificultat nostra, ja que les persones grans desorientades sembla que facin aquest procés de manera natural.

Una persona ens explica alguna anècdota del passat, on fa referència al seu pare ja mort. Moments després pot referir-se al seu fill que encara viu i recordar que el pare és mort. La figura masculina teixeix l’entramat d’un relat, poc concret per la persona que escolta, però carregat de sentit per la persona que ho expressa.

Acompanyar aquests moments requereix com sempre una actitud empàtica que sigui capaç de donar valor al relat sobrevingut, encara que per nosaltres sigui incoherent.

Una de les tècniques de comunicació verbal més útils en Validació és l’ambigüitat

En l’exemple anterior farem preguntes utilitzant el pronom masculí.

Se’n recorda d’ell? Quines coses feia amb ell?. En lloc de: el seu pare o el seu marit, de qui em parla exactament?.

D’aquesta manera la persona pot continuar amb el seu relat i potser resoldre certs aspectes de la seva biografia. Si l’interrompen amb preguntes que requereixen un esforç cognitiu la persona pot arribar a frustrar-se i desviar-se de la seva necessitat expressada de manera espontània.

La Validació ens convida a endinsar-nos en el món de les persones desorientades, no des de la comprensió absoluta dels fets, que denoten la nostra necessitat de control, sinó des de l’ambigüitat i la intuïció. Recordem que les persones amb demència conserven la capacitat de sentir, per comunicar-nos amb elles necessitem activar tots els sentits i sobre tot l’escolta des del cor, des del no saber però voler ser-hi.

Mètode de Validació

1️⃣ Primer Principi

2️⃣ Segon Principi

3️⃣ Tercer Principi

4️⃣ Quart Principi

5️⃣ Cinquè i sisè Principis

7️⃣ Setè Principi

8️⃣ Vuitè Principi

9️⃣ Novè Principi

🔟 Desè Principi

1️⃣1️⃣ Onzè Principi