El darrer principi del Mètode de Validació posa en relleu com fets del passat, amb una alta càrrega emocional es poden reviure al present si estan associats a la mateixa emoció

validacio 11 fibs residencia pictAquests esdeveniments, que poden ser sons, olors, paraules, colors, imatges, etc. actuen com a detonants reactivant records del passat.

Un senyor crida, està agitat i espantant. A la televisió es veuen i se senten imatges d’una manifestació violenta,

A una senyora se li retira el plat de menjar quasi buit, ella enfadada el sosté en força.

Si coneixem les històries de vida d’ambdues persones podem formular hipòtesis: el senyor va viure la Guerra quan era un nen i la senyora va passar gana durant la postguerra.

No es tracta d’evitar que es donin aquestes situacions, ja que no sabem en quin moment es pot desencadenar el record, associat a l’emoció. Intentar evitar-les ens faria caure en la sobreprotecció. Es tracta, un cop sorgida l’emoció, de donar-li cabuda, d’acompanyar-la per tal que la persona pugui trobar els seus propis recursos per afrontar-la.

Si van sobreviure a la Guerra, a la gana i a moltes altres dificultats de la vida també podran resoldre les dificultats del present.

Amb el Mètode de Validació posem al seu abast l’empatia i la confiança, estem disponibles per estar al seu costat, i potser de retruc aprenem de la seva expertesa i experiència vital.

Mètode de Validació

1️⃣ Primer Principi

2️⃣ Segon Principi

3️⃣ Tercer Principi

4️⃣ Quart Principi

5️⃣ Cinquè i sisè Principis

7️⃣ Setè Principi

8️⃣ Vuitè Principi

9️⃣ Novè Principi

🔟 Desè Principi

1️⃣1️⃣ Onzè Principi