Serveis Llar la Mercè és un equipament de proximitat, vinculat al territori, al barri Gòtic i a les persones que el conformen

En aquests 26 anys hem desenvolupat una mirada integral i integrada d’atenció a les persones i a la comunitat on viuen i es relacionen. Vam passar d’atendre gent gran per acompanyar persones que envelleixen, enfocant aquesta etapa en el cicle vital de cada persona. 

Què fem?

Des de Llar la Mercè teixim una xarxa de treball que posa a la persona al centre de l’atenció per sobre de les divisions administratives i de serveis.

El nostre equip promou intervencions adreçades a la millora de l’entorn personal i comunitari, acompanyant persones i famílies en el seu procés vital.

Com ho fem?

Actualment desenvolupem 5 línies d’actuació que permeten que la persona pugui dissenyar el seu projecte de vida i el seu itinerari, juntament amb els seus actius: família, xarxa de suport i xarxa professional. Una d’elles és el:

Servei d’Atenció a la Fragilitat i l’Exclusió Social SAFES

Un servei d’atenció diürna, de dilluns a divendres que presta cobertura a les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, atenció sociosanitària, atenció socioeducativa i atenció psicosocial.

Adreçat a persones a partir de 55 anys en situació de fragilitat i exclusió social del barri Gòtic, sense grau de dependència, i amb dificultats de vinculació a qualsevol tipus de servei o recurs.

El Servei d’Atenció a la Fragilitat i l’Exclusió Social SAFES, és un servei no contemplat en la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa d’Atenció Pública, i aquest 2021 ha comptat amb el suport econòmic de:

  • Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
  • Departament Drets Socials, Generalitat de Catalunya
  • Departament Drets Socials, Generalitat de Catalunya a càrrec del 0,7 IRPF
  • Fundació “la Caixa”

Durant el 2021 hem atès 22 dones i 28 homes.

Continuem treballant al costat de les persones, per tal de fer possible el seu projecte de vida.