promoción Sant Feliu fibs

La Fundació FiBS i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat impulsem aquesta promoció de 90 habitatges de lloguer amb protecció oficial d’entre 40 i 50 m2 amb serveis per a majors de 65 anys.

L’edifici disposa d’un espai que funciona com un equipament amb serveis, dirigits als residents de l’edifici i a tota la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat i compte amb 30 places d’aparcament i trasters.

Saps com accedir al Projecte Adela Barquín?

Si estàs interessat en accedir a aquesta promoció d’habitatge social segueix aquests passos:

 1. Inscriu-te al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya (RSHPO)
 2. Presenta una instància genèrica en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Feliu de Llobregat (OAC) o telemàticament

Per més informació pots contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat:

 • Carrer de Pi i Margall, 8
 • habitatge@santfeliu.cat
 • Telèfon 627 81 35 83 de dilluns a divendres de 8:30 a 15 h i dimarts i dijous de 16 a 18:30 h
 • Telèfon 661 87 51 26 de dilluns a divendres de 8:30 a 15 h i dilluns i dimecres de 16 18:30 h

Durant els pròxims dies realitzarem activitats informatives dirigides a totes les persones interessades en accedir a aquesta promoció de lloguer social.

 

Requisits per a optar a la promoció:

 1. Has d’estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial.
 2. Tenir 65 o més anys i plena capacitat legal per a contractar. Aquest requisit serà exigible al/s sol·licitant/s en el moment de presentació de la sol·licitud.
 3. Les unitats familiars o de convivència no podran ser superiors a dos membres. No és necessari que tots dos membres tinguin els 65 anys o més.
 4. Les persones sol·licitants hauran d’acreditar que han estat empadronats al municipi de Sant Feliu de Llobregat, amb 1 any d’antiguitat continuada, i que es mantingui durant tot el període fins a l’adjudicació definitiva o no estigui empadronada al municipi de Sant Feliu de Llobregat, però sigui antic resident que hagi estat empadronat un mínim de 3 anys durant els últims 10 anys. Persones no empadronades, però que acreditin que algun dels seus descendents directes porta com a mínim un any d’antiguitat continuada, i que es mantingui durant tot el període fins a l’adjudicació definitiva.
 5. No ser titular del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre un habitatge subjecte a protecció pública o de renda lliure. De manera excepcional es podran acollir aquelles persones de 65 anys o més, titulars d’un habitatge amb la condició que l’habitatge del qual siguin propietaris, sigui ofert en cessió a l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Feliu de Llobregat durant tot el temps de vigència del contracte d’arrendament del pis d’HPO de la present convocatòria
 6. Ingressos mínims, per unitat de convivència, superiors a 12.000 euros i un màxim d’ingressos de 3,50 vegades l’IRSC com a màxim.

Si vols rebre informació d’aquesta promoció i d’altres promocions d’habitatge social subscriu-te al nostre butlletí

twitter FiBSfacebook FiBSyoutube FiBS