Amb motiu dels 35 anys de FIBS, l’equip de la Fundació assisteix a una formació conjunta per tots els professionals que estan vinculats a l’entitat.

El curs d’ISocial s’anomena “De l’Atenció Centrada en la Persona al Suport autodirigit” que ens explica aquest mètode d’intervenció i la realització d’una part pràctica per poder-ho aplicar en els serveis i programes de la nostra entitat. La formació està dissenyada especialment per a equips professionals d’entitats del tercer sector, amb l’objectiu de generar un impacte aplicat en les intervencions i serveis.

El Self directed Support és un enfocament que busca empoderar les persones perquè prenguin el control de la seva pròpia atenció i suport. Es basa en el principi que cada individu és l’expert de la seva pròpia vida i ha de tenir la capacitat de prendre decisions informades sobre els serveis i recursos que necessita.

Aquest enfocament fomenta la participació activa de la persona en la planificació de la seva atenció, involucrant familiars, amics i xarxes de suport en el procés de presa de decisions i busca promoure l’autodeterminació, la dignitat i el respecte per les preferències i els objectius de vida de cada individu.

El Self directed Support implica un canvi en la forma en què els serveis i les organitzacions socials operen. Es requereix una major flexibilitat i adaptabilitat per a oferir opcions i fer costat a les persones en la presa de decisions.

Formació destinada a equips professionals d’entitats socials

En aquest context, la Fundació FiBS participa en la formació “De l’Atenció Centrada en la Persona al Suport autodirigit”: un programa de formació-acció destinat a equips professionals d’entitats socials, amb l’objectiu de traslladar la visió, l’enfocament i la metodologia de l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i del Self directed Support al seu àmbit d’intervenció.

El programa consta de 16 hores de formació que pretenen fomentar la reflexió i l’intercanvi d’idees entre els professionals, promovent un continu vaivé entre la teoria i la pràctica.

Al llarg del programa, comptem amb la guia d’expertes en la matèria: Ana Rodera, Núria Ambrós i Pilar Cañabate (Ace Alzheimer Center), les quals ens ajuden a comprendre com aplicar aquests enfocaments en la nostra pràctica diària. Explorem diferents situacions i perfils, reconeixent que els nous paradigmes d’intervenció social requereixen matisos i adaptacions segons les necessitats de cada individu o grup.

Ha sigut una activitat conjunta, que ens ha permès aprofundir en com aplicar aquests nous paradigmes de la intervenció social en la nostra pràctica diària de serveis i programes. Alhora també hem pogut crear un espai de reflexió, de confiança i de relació amb els equips dels diferents serveis, per poder connectar entre nosaltres, escoltar altres realitats, fer-nos preguntes i compartir un espai de treball i de formació.