El NEUROFITNESS és un programa de Salut Cognitiva multicomponent d’intervenció neuro-psico-social, dirigida a persones majors de 65 anys.

 

El seu objectiu principal és promoure la salut neurocognitiva i un envelliment saludable a través d’activitats d’activació cognitiva i espais grupals de psicoeducació, fomentant així la participació en activitats comunitàries i la reducció de la soledat no desitjada.

Per a l’any 2030, aproximadament un de cada tres habitants de Barcelona tindrà 60 anys o més, fet que representa un dels principals reptes demogràfics de la societat actual. L’envelliment de la població ha comportat una alta prevalença del deteriorament cognitiu i les demències, amb l’OMS advertint que la xifra de persones afectades es triplicarà per a l’any 2050. La demència s’ha convertit en una de les principals causes de discapacitat i dependència entre les persones grans, amb un impacte significatiu en els cuidadors, les famílies i la societat en general, tant a nivell físic, psicològic, social i econòmic.

La participació social activa: crucial per al benestar en la vellesa

Els experts indiquen que un major benestar mental, definit com sentir-se bé, funcionar adequadament i enfrontar els reptes de la vida, es relaciona amb una millor salut cognitiva i un menor risc de demència en el procés d’envelliment. A més, l’envelliment de la població ha comportat un augment del risc d’aïllament social, soledat no desitjada i fragilitat, la qual cosa s’associa amb un sofriment emocional entre les persones grans i té un impacte negatiu en la seva salut.

Segons dades de 2018 a Catalunya, hi ha 786.000 persones que viuen soles, de les quals 334.000 (el 42,2% del total) tenen 65 anys o més.

Estudis recents demostren que una participació social activa és crucial per al benestar en la vellesa. Tanmateix, segons dades de 2016, només el 50% de les persones majors de 65 anys a Barcelona assisteixen a activitats grupals organitzades o participen en activitats comunitàries, i només el 17,5% utilitza xarxes socials a Internet. A això s’afegeixen les conseqüències de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, que han afectat especialment les persones majors, exacerbant aquestes situacions.

Reptes que persegueix el programa 

El Neurofitness aposta per ser una intervenció innovadora i amb nous elements d’aportació de valor: programes i intervencions d’estimulació i entrenament cognitiu a persones grans sanes. La finalitat última del Neurofitness és promoure la salut neurocognitiva, com a un element per a l’envelliment saludable, i fomentar la prevenció del deteriorament cognitiu en l’entorn comunitari.

Ofereix acompanyament i eines a les persones participants que, un cop finalitzada la intervenció, percebin una millora en el seu benestar mental, i els facilita una vida més participativa i relacional, d’acord amb les seves preferències, valors i desitjos.

Aquest programa pretén combatre les vulnerabilitats accentuades o emergents en les persones grans arran de la crisi de la Covid-19, com són la soledat no desitjada, la desconnexió digital i les afectacions en la salut mental i en la salut cognitiva pròpiament.

Un programa complet i accessible per a la comunitat

Serveis Llar la Mercè desenvolupa Neurofitness combinant el format online amb diferents mitjans, com el programa de neurorehabilitació web NeuronUp i l’aplicació de comunicació i xarxes VinclesBCN, juntament amb sessions presencials en grup. La durada del programa és de 12 mesos, dividits en tres fases que cobreixen des de l’avaluació inicial fins al seguiment posterior a la intervenció.

Tres fases per a un envelliment actiu

  1. Avaluació i Alta al Servei de VinclesBCN: el programa comença amb una entrevista d’avaluació i la inscripció al Servei de VinclesBCN de l’Ajuntament de Barcelona.
  2. Intervenció durant 5 mesos. Aquesta fase inclou tres mòduls de treball: Activació cognitiva, Psicoeducació i psicoteràpia grupal enfocada en l’orientació del pla vital i Foment de relacions i vincles en l’entorn comunitari.
  3. Seguiment i consolidació: dues sessions de seguiment als 3 i 6 mesos posteriors a la intervenció, per reforçar el compromís i consolidar els resultats obtinguts.

Treballem en xarxa

El disseny del Neurofitness es basa en aprofitar les potencialitats i sinergies de l’entorn comunitari, la qual cosa implica treballar en xarxa amb diverses entitats i el compromís de l’administració local. Participa activament a les Taules de Gent Gran o d’Envelliment, promocionant la col·laboració amb els agents clau de cada barri per afavorir la implantació del programa i comprendre el context comunitari.

En fomentar la participació social i comunitària, Neurofitness busca millorar la qualitat de vida de les persones majors i reforçar les seves connexions socials.

Aquest programa ha estat possible:

neurofitness fibs Llar la merce

Descàrrega Flyer Neurofitness