La Fundació FiBS acull amb satisfacció el nomenament de Carme Trilla com a presidenta del comitè d’experts en habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest comitè té com a objectiu assessorar el Govern municipal en la definició de polítiques públiques que impulsen l’accés a l’habitatge.

Un nou òrgan consultiu municipal sota el lideratge de Carme Trilla

La Carme Trilla és patrona de la Fundació FiBS i actualment presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i de la Fundació Habitat3. Especialista en el sector de l’habitatge i en polítiques d’habitatge, ha ocupat el càrrec de secretària d’Habitatge del Govern de la Generalitat i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona i la Taula del Tercer Sector. Ha estat guardonada amb la creu de sant Jordi 2022.

El comitè d’experts en habitatge estarà compost per destacats professionals amb àmplia experiència en àrees clau: urbanisme, dret, gestió i habitatge. La seva missió principal serà la de proposar solucions concretes que contribueixin a la definició de polítiques públiques orientades a expandir l’oferta d’habitatge a Barcelona.

S’ha establert aquest comitè per desenvolupar accions que estimulin tant l’oferta pública com la privada, abordant qüestions com la mobilització de terrenys disponibles, la creació d’un nou Pla d’Habitatge, la promoció d’un major nombre d’habitatges i la intensificació de la col·laboració amb tots els actors del sector, incloent cooperatives, fundacions, empreses privades i totes les administracions.

Aquest comitè també presentarà les seves propostes al Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, el principal òrgan de debat i participació en aquest àmbit, que representa tota la diversitat social de la ciutat.