La Fundació FiBS participa a la Presentació dels Resultats de la Convocatòria d’Ajuts Socials Catalunya 2023

La directora de Programes de la Fundació FiBS, Mercè Giner, ha assistit a la Presentació dels resultats de la convocatòria d’ajuts socials Catalunya 2023, on es van presentar un total de 347 projectes, dels quals 266 van ser de la província de Barcelona. L’impacte d’aquests projectes va arribar a 130.000 persones ateses a la província de Barcelona, amb la participació d’uns 3.000 professionals i 15.000 voluntaris.

L’EntrenaMent, seleccionat en l’àmbit de la Gent Gran

Entre els projectes seleccionats, el nostre programa multicomponent d’intervenció terapèutica precoç en deteriorament cognitiu, anomenat EntrenaMent, va destacar en l’àmbit de la Gent Gran. Aquest programa aborda la detecció i atenció precoç del deteriorament cognitiu, amb professionals especialitzats, la qual cosa reverteix en la prevenció de la simptomatologia conductual, el manteniment de les persones afectades en el seu entorn habitual, endarrerint la institucionalització, i donant suport i acompanyament als familiars.

Des de la Fundació FiBS volem agrair el suport de la Fundació “la Caixa”, tant en la convocatòria 2023 com en l’actual convocatòria 2024, que ha afavorit la continuïtat del nostre programa EntrenaMent. Aquest suport ha estat fonamental per l’èxit del programa i la seva capacitat per abordar de manera efectiva el deteriorament cognitiu en la població adulta major.

la caixa entrenament