Amb el programa EntrenaMENT de Llar la Mercè, oferim una intervenció integral que brinda múltiples beneficis a través de teràpies no farmacològiques, promovent la participació en diverses activitats que han demostrat ser efectives en la prevenció i alentiment del deteriorament cognitiu.

Acompanyament psicosocial individualitzat

Un dels pilars fonamentals del programa és l’acompanyament psicosocial individualitzat, que inclou la participació de l’entorn familiar. Aquesta atenció personalitzada contribueix significativament a mantenir i millorar l’autoestima de les persones, així com a prevenir alteracions conductuals i preservar el benestar emocional tant dels afectats com de les seves famílies i cuidadors.

Prevenció i mitigació de símptomes psicològics i conductuals

L’enfocament motivador i personalitzat del programa contribueix de manera efectiva a prevenir i mitigar els símptomes psicològics i conductuals associats al deteriorament cognitiu i demències. L’atenció significativa brindada a les persones usuàries es tradueix en propostes estimulants amb l’objectiu que se sentin valorades i trobin un propòsit en la seva participació.

Els resultats

Amb l’objectiu de mesurar els resultats obtinguts en relació als objectius plantejats, hem realitzat una enquesta de valoració del programa EntrenaMENT. Alguns dels principals assoliments que hem obtingut són:

  • Millora de l’estat d’ànim i reducció de l’ansietat

enquesta EntrenaMENT-2Un 85% se sent més animat, un 70% més tranquil i un 65% més alegre. Aquestes dades evidencien que l’atenció rebuda afavoreix una millora significativa en l’estat d’ànim i la reducció de l’ansietat. Aquests resultats mostren que les teràpies no farmacològiques i l’acompanyament psicosocial individualitzat que oferim estan tenint un impacte molt positiu en el benestar emocional de les persones.

  • Alta satisfacció amb el programa 

cifras entrenament 2

La satisfacció dels usuaris és notable, ja que el 90% destaca la qualitat de l’atenció rebuda per part dels professionals, mentre que el 95% se sent molt acompanyat durant la seva participació en les activitats. A més, el 100% manifesta estar satisfet amb les activitats ofertes, les quals s’adapten als seus interessos personals, generant un sentit d’utilitat i pertinença.

Aquestes dades demostren que estem aconseguint oferir una atenció significativa i propostes motivadores que s’adapten a les necessitats de cada persona que els permeten sentir-se valorades i trobar un propòsit en la seva participació.

 

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport de Fundació “la Caixa” i la Fundació CMJ Godó.