Amb la represa de l’atenció presencial hem constatat que la situació de vulnerabilitat i exclusió social de les persones ateses a Llar la Mercè s’ha vist agreujada

L’aïllament d’aquestes persones és un risc de salut pública. Necessiten ineludiblement disposar del contacte quotidià amb la seva xarxa formal de suport, per evitar episodis de col·lapse personal amb greu afectació de la seva conducta, de les seves condicions de salut i de benestar psicofísic i emocional. Per això construïm un espai segur que garanteix la continuïtat de l’atenció a les persones usuàries.

Valorem necessari mantenir la prestació del Servei Integral d’Acompanyament en l’Envellliment

Aquestes prestacions comprenen un servei essencial, que garanteix benestar i proporciona seguretat física, social i emocional a les persones ateses:

 1. Servei de dutxes, un servei individualitzat amb hora convinguda
 2. Servei de menjador de Centre de Dia i SAFES. L’accés es realitza de manera esglaonada i respectant la distància de seguretat interpersonal
 3. Servei d’acompanyament individualitzat de CD i SAFES
 4. Suport a l’alfabetització digital de CD i SAFES
 5. Activitats en petit grup per al manteniment físic, cognitiu, emocional i social de CD i SAFES
 6. Servei d’acompanyament i suport a les persones que viuen a les Llars d’Acompanyament que no estan vinculades als serveis de Centre de Dia o de SAFES i valorant la possibilitat de vincular-ho al suport a l’alfabetització digital
 7. Acompanyament i suport a les persones ateses pel Servei de Salut Neurocognitiva

Amb un espai segur que garanteix la continuïtat

A Llar la Mercè hem realitzat una reorganització dels serveis per tal de garantir la seguretat i la prevenció de la transmissió de la Covid19 tant de les professionals com de les persones ateses:

 • Ús de mascareta per part de les persones ateses
 • Equips de protecció individual adients a cada situació d’atenció per a les professionals
 • Manteniment de la distància de seguretat interpersonal
 • Higiene recurrent de mans
 • Evitant la coincidència massiva de persones, tant de l’equip professional com de les persones ateses
 • Atenen un grup estable de persones i no es realitzen altes de noves persones usuàries mentre duri aquesta situació
 • Implementant les mesures de neteja i desinfecció adequades als requeriments del servei, així com garantint la correcta ventilació dels espais
 • En coordinació amb l’equip de salut del centre d’atenció primària, l’equip de serveis socials bàsics i amb l’equip del servei d’atenció a domicili

Les visites de suport i seguiment a les Llars d’Acompanyament es realitzen seguint les mesures de prevenció i seguretat.

Apoderament de les persones

Informem les noves mesures i compartim les opcions per fer partícips a les persones usuàries i les seves famílies responent a cada necessitat, per tal que elles decideixin si volen optar per tornar a confinar-se (activant el servei d’àpats a domicili, en coordinació amb el SAD i els serveis socials del barri) o bé continuar mantenint el contacte a través dels serveis oferts.continuitat assistencial fibs llar

En xarxa

Treballem coordinats amb l’equip de salut del CAP, Serveis Socials Bàsics i Servei d’Atenció a Domicili del barri. Continuem reforçant els missatges d’actuació i prevenció en aquesta situació de crisi sanitària, realitzant tasques de prevenció i apoderament de les persones.

Valorant la situació de les persones que atenem, i les seves necessitats socials especials, considerem necessari i segur continuar amb els nostres serveis.

Som necessaris, som segurs. Generem seguretat en tant que apoderem a les persones per a la seva autocura física, cognitiva, emocional i social.

Som essencials per a contribuir a fer una societat més justa i cohesionada, perquè ningú no es quedi enrere.

A Llar la Mercè continuem al seu costat, fem acompanyament segur.

FiBS La Llar es vida