La més sincera i cordial enhorabona de FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL, Fundació Privada a les personalitats i entitats amb les que hem tingut el goig i el privilegi de compartir el solemne acte del lliurament personalitzat de la Creu de Sant Jordi, de mans del President de la Generalitat de Catalunya, el Molt Hble. Joaquim Torra i Pla, acompanyat del Vicepresident, Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia i de la Consellera de Cultura, Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga i Vives.

 

 

“Entitat privada sense ànim de lucre fundada el 1987, que treballa per als col·lectius en risc d’exclusió social i que pateixen situacions de vulnerabilitat, per tal de transformar i millorar les seves condicions de vida. En reconeixement a la tasca solidària d’una entitat que promou projectes i serveis socials, especialment l’accés a un habitatge digne i assequible, i programes d’acolliment. Pel seu compromís i per la seva contribució, al llarg d’aquests trenta-dos anys, a afavorir la vertebració d’una societat més justa“.

 

+ info: FiBS guardonada Creu de Sant Jordi 2019