Com ho fem

  • Amb processos d’adjudicació públics i transparents.

  • Acompanyant en els casos de dificultat.

  • Administrant d’una forma propera els habitatges de lloguer.

  • Destinant un 10% de les noves promocions de lloguer a persones o famílies amb risc d’exclusió, a través de la intervenció d’entitats especialitzades com Caritas, que en fan un seguiment social professionalitzat.

  • Gestionant la Llar la Mercè, una entitat totalment integrada en el Gòtic de Barcelona, que treballa en xarxa amb els serveis socials de l’Ajuntament i amb els serveis sanitaris del barri. Amb tots ells fem una tasca de prevenció i acompanyament de veïns del barri amb dificultats de mobilitat o salut.

  • A la Llar la Mercè proporcionem un tracte directe i personal, amb un model d’atenció centrat en la persona.

  • Potenciem actituds positives, interaccionant amb calidesa, suport, respecte, acceptació, reconeixement, autenticitat i alegria.