Contacte

Fundació Família i Benestar Social
Av. del Maresme, 70 bis, Nau 6
08940 Cornellà de Llobregat
T. 93 417 38 08

info@fibs.cat

Oficina central i habitatge
T. 93 417 38 08

Comunicació, fundraising, socis i voluntariat
M. 615 226 718

Llar la Mercè
Carrer Rull, 1
08002 Barcelona

Serveis diürns T. 93 412 45 24
Residència T. 93 412 21 44