Contacte

Fundació Família i Benestar Social
C/ Sanfeliu 116, baixos
08906 L’Hospitalet de Llobregat
T. 93 417 38 08

info@fibs.cat

Oficina central i habitatge
T. 93 417 38 08

Llar la Mercè
Carrer Rull, 1
08002 Barcelona

Serveis T. 93 412 45 24
Residència T. 93 412 21 44