Fundació “la Caixa” i Fundació FiBS signen un conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte Servei d’Atenció a la Fragilitat i l’Exclusió Social.

El conveni entre Fundació “la Caixa” i Fundació FiBS, comprèn una aportació econòmica i estarà vigent des del dia 01/07/2021, data a la qual les parts acorden retrotraure els seus efectes, fins al 30/09/2022.

safes liar la merceEl Servei d’Atenció a la Fragilitat i l’Exclusió Social és una de les 5 línies d’actuació de Serveis Llar la Mercè. Prestem cobertura a les necessitats bàsiques de persones a partir de 55 anys en situació de fragilitat i exclusió social de Ciutat Vella, sense grau de dependència, i amb dificultats de vinculació a qualsevol tipus de servei o recurs.

L’objectiu és crear i promoure entorns vitals i comunitaris més accessibles, acollidors, inclusius, que promoguin l’autonomia i la permanència en l’entorn habitual fomentant les relacions veïnals i la participació en la comunitat.

fundación fibsAmb el suport econòmic de:

  • Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
  • Departament Drets Socials, Generalitat de Catalunya
  • Departament Drets Socials, Generalitat de Catalunya a càrrec del 0,7 IRPF
  • Fundació “la Caixa”