Contacto

Fundació Família i Benestar Social
C/ Sanfeliu 116, baixos
08906 L’Hospitalet de Llobregat
info@fibs.cat

Oficina central y vivienda
T. 93 417 38 08

Comunicación, fundraising, socios y voluntariado
M. 615 226 718

Llar la Mercè
Carrer Rull, 1
08002 Barcelona

Servicios diurnos T. 93 412 45 24
Residencia T. 93 412 21 44