La Llar la Mercè un dels nou centres de Catalunya en la implantació de l’Atenció centrada en la Persona (ACP)

By febrero 2, 2017 Notícies @es

Durant més de 18 mesos, la Llar la Mercè de la Fundació Família i Benestar Social, ha estat un dels centres geriàtrics pioners en desenvolupar el projecte ACP. Els resultats d’aquesta implantació van ser presentats el passat 26 de gener a la Casa del Mar de Barcelona en el marc de la Jornada “Deixem de parlar de l’ACP? De la teoria a la pràctica”, organitzada per la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE) i la Fundació Alzheimer Catalunya. Per l’equip de la Llar La Mercè la participació en aquest projecte ha significat un repte professional i humà i és per això que la FiBS se sent molt orgullosa i felicita a totes les persones que han col·laborat, amb el seu compromís i dedicació, a fer realitat aquesta experiència positiva i pionera a Catalunya, que significa un canvi paradigmàtic, una transformació de la interpretació i de la gestió generadora de benestar, on la persona esdevé “el centre”. Una nova forma de treballar que introdueix canvis organitzatius que contribueixen de manera especial a millorar la qualitat de vida de les persones i a eixamplar i garantir el dret a viure la vellesa dignament i ser els protagonistes de la seva pròpia vida. L’atenció centrada en la persona fomenta l’envelliment actiu, la participació i la comunicació entre tots els actors implicats del centre on s’implanta i el seu entorn, apropa a les persones residents i també a les seves famílies amb els equips professionals i d’atenció i serveis socials, optimitza recursos, millora la convivència i la qualitat de vida de les persones residents i dels treballadors i treballadores que realitzen treballs de cura. La Jornada “Deixem de parlar de l’ACP? De la teoria a la pràctica” va comptar amb el suport de representants de la Generalitat de Catalunya, com la Direcció general de Protecció́ Social i la Direcció General de Famílies. D’entre els més de dos-cents assistents, cal destacar la presència de persones vinculades a col·legis professionals d’infermers i infermeres, d’educadors i educadores socials, de psicologia i de terapeutes ocupacions, d’entitats membres de “La Confederació” patronal del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Taula d’Entitats del III Sector, de la qual forma part la FiBS.