El mes de juny vam tenir el plaer de rebre la visita d’un grup d’estudiants de postgrau de l’Escola de Polítiques Públiques de la London School of Economics (LSE), al nostre Edifici Adela Barquín.

Pedro Hepp, Laura Marshall, Francisca Stuardo i Martín Coloma, han viatjat des de Londres a Barcelona per a realitzar un estudi sobre experiències d’habitatge social de lloguer a Europa, amb l’objectiu d’orientar la política residencial a Xile. L’estudi és finançat en part per la Fundació Luksic.

Agraïm l’oportunitat que ens han brindat de compartir la nostra experiència en la gestió de l’Edifici Adela Barquín, una promoció d’habitatge social i acompanyament a persones majors a Sant Feliu de Llobregat.

Durant la seva visita, els estudiants es van enfocar a conèixer detalladament tres aspectes clau del nostre projecte: la construcció i manteniment de l’edifici, el programa d’acompanyament a les persones majors i la gestió de la convivència i de les relacions veïnals.

Ha estat emocionant constatar que les noves generacions, estiguin decidides a crear entorns que defensin un dret bàsic i fonamental per al desenvolupament i benestar de les persones, com ho és l’habitatge.

“Molt interessant i motivador veure el treball que han fet”, ens explica Martin.

Per a la Fundació FiBS, aquesta visita ha representat també un aprenentatge, i obre un espai d’intercanvi constructiu per a totes dues parts, en el qual destaquem i valorem enormement el seu interès i preocupació per comprendre els desafiaments que enfronten la implementació i gestió de projectes d’habitatge social en diferents contextos.