Aquest Consell/Consorci és un òrgan consultiu i de participació sobre la política d’habitatge a la ciutat

El passat dimecres dia 10 de novembre es va celebrar al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona la reunió del Plenari del Consell/Consorci de l’Habitatge Social.

Es varen tractar els temes de l’Ordre del Dia, i a més dels reglamentaris, d’altres, com la incorporació d’una nova representant a la Comissió Permanent, uns vocals experts i unes noves Entitats al Consell. Entre aquestes, la incorporació de COHABITAC de la que en va fer una presentació el Secretari de l’Entitat, Sr. Enric Fabra. Aquestes propostes varen obtenir l’anuència i l’aprovació del Consell.

El gruix del temps va ser destinat a presentar tres grups de Propostes de revisió del Pla per al Dret a l’Habitatge de Barcelona.

I finalment, es va traslladar al Plenari la decisió de la Comissió Permanent de proposar que la Vicepresidència primera d’aquest Consell/Consorci fos ocupada pel President de la nostra Fundació, Sr. Josep Maria Puig-Puigdomènech.

Una proposta aprovada per unanimitat

El Sr. Sergio Rodríguez de Foment de l’Habitatge Social, va fer una breu presentació del candidat, destacant-ne  la vinculació històrica en l’àmbit de l’habitatge social. A continuació, el Sr. Puig va fer molt resumidament l’historial de la Fundació, des dels seus orígens i en va subratllar el paper pioner del fundador Sr. Francesc Borrell, President d’Honor de FIBS i ex-regidor d’aquest Ajuntament. A la votació hi varen intervenir amb dret de vot 46 representants que varen aprovar la proposta amb una abstenció.

La reunió era presidida per la Il·lustre Regidora d’Habitatge, Sra. Lucia Martín Gonzàlez, acompanyada pel Vicepresident segon del Consell/Consorci, Sr. Carles Sala i Roca, Secretari d’Habitatge i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, assistit del Sr. Jaume Fornt i Paradell, Director de l’AHC i amb la participació de la Cap de Gabinet de la Regidora, Sra. Vanessa Valiño Escarducer. Hi assistien també altres personalitats de l’Administració tant municipals com de la Generalitat, representants dels partits polítics amb presència al Consistori, representants també d’Entitats Socials i Econòmiques, de la Justícia, Registre de la Propietat i d’Experts nomenats pel mateix Consell. En total, més de 60 persones.

Al final del Consell el nou elegit Vicepresident primer va demanar el reconeixement de tots els presents a la persona que n’havia ostentat la representació en l’ etapa anterior, Sr. Josep Molina, de Plataforma per un Habitatge Digne. Proposta que, en senyal d’agraïment, va ser referendada amb un aplaudiment.