Les Fundacions FiBS i Grup Qualitat signen amb l’Ajuntament de Santa Susanna la cesió d’un terreny municipal per a la construcció de 36 habitatges de lloguer social a La Vall.

L’alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, i els presidents de les fundacions Família i Benestar Social, Josep Maria Puig, i Grup Qualitat, Marina Gallego, van signar la cessió per part de l’Ajuntament a la UTE.

Es tracta d’un edifici de quatre plantes amb 36 pisos d’entre 55 m² i 83 m² útils. Els pisos tindran un preu de lloguer màxim de 7,50 euros el metre quadrat de superfície útil d’habitatge i de 3,74 euros per metre quadrat de superfície útil destinada a plaça d’aparcament, traster, etc. 

S’implantaran solucions de bioclimàtica i energia renovable fotovoltaica sense cap cost final per als inquilins.

La promoció comptarà amb espais comunitaris. A la planta baixa hi ha l’aparcament i la coberta tindrà una zona per estendre la roba.

 

Nova col·laboració publicoprivada

L’Ajuntament de Santa Susanna, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i la Generalitat de Catalunya han acordat finançar la construcció dels 36 pisos de lloguer social mitjançant una línia d’ajuda associada als fons Next Generation, amb l’objectiu de promoure la construcció d‘edificis energèticament eficients.

La UTE creada amb les dues fundacions serà l’encarregada de fer la promoció i les fundacions gestionaran els 36 pisos de lloguer social. La cessió és per un període de 75 anys ampliable a 24 més; és a dir, per un màxim de 99 anys. 

Les dues fundacions formen part de COHABITAC, la coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya.

La Fundació Privada Grup Qualitat promou habitatge protegit en règim de lloguer per fer assequible un habitatge de qualitat per a tothom, apostant per la innovació i la sostenibilitat.

La Fundació FiBS treballa per facilitar habitatge a persones i famílies que ho necessiten, mitjançant la promoció d’habitatges socials i programes d’acompanyament en l’envelliment. Entre 2022 i 2023 la Fundació FiBS ha inaugurat 3 promocions d’habitatge social, dues d’elles a Sitges: Terral i Lola Anglada; i la tercera a Sant Feliu de Llobregat, l’Edifici Adela Barquín, que comprèn un projecte d’habitatge social amb acompanyament a persones grans.

L’habitatge públic és molt escàs en molts països, inclosa Europa, i especialment a Catalunya, i no satisfà la demanda existent. És per això que la col·laboració entre el sector públic i el privat es converteix en una necessitat.