Fundació Família i Benestar Social – FiBS ha comprat 27 pisos a l’edifici Atenes de Terrassa per destinar-los a lloguer social. Aquests pisos s’han adquirit del fons d’entitats financeres, pel dret de tanteig.

 

Amb aquesta incorporació, ja són més de 500 els pisos que la Fundació destina a lloguer social en més de deu municipis de Catalunya, amb una especial implantació a Barcelona i Àrea del Baix Llobregat.

FiBS Habitatge Social

 

FiBS amb col.laboració de l’Agència de l’habitatge de Catalunya, en regularitzarà la particular situació dels actuals usuaris, amb la finalitat de facilitar-los la seguretat i estabilitat necessàries.

 

FiBS Lloguer Social TerrasaD’esquerre a dreta: Sr. J.M.Puig, vicepresident de FiBS, Sr. A. Thió, gerent de FiBS, Sr. Notari, Sr. Gestor de Altamira-B.Santander, Sr. Josep M. Gasol, president de FiBS, i Sres. apoderades de l’ICF i AHC respectivament.

 

FiBS posa un primer peu a Terrassa, co-capital del Vallès Occidental, amb la voluntat de contribuir modestament però eficaçment en la labor de dotar de més habitatges de lloguer social a la ciutat.

FiBS La Llar es vida

 

 

+ info lloguer social: https://fibs.cat/lloguersocial/