La Llar la Mercè un dels nou centres de Catalunya en la implantació de l’Atenció centrada en la Persona (ACP)

By febrer 1, 2017 Notícies

Durant més de 18 mesos, la Llar la Mercè de la Fundació Família i Benestar Social, ha estat un dels centres geriàtrics pioners en desenvolupar el projecte ACP. Els resultats d’aquesta implantació van ser presentats el passat 26 de gener a la Casa del Mar de Barcelona en el marc de la Jornada “Deixem de parlar de l’ACP? De la teoria a la pràctica”, organitzada per la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat (FEATE) i la Fundació Alzheimer Catalunya.

Per l’equip de la Llar La Mercè la participació en aquest projecte ha significat un repte professional i humà i és per això que la FiBS se sent molt orgullosa i felicita a totes les persones que han col·laborat, amb el seu compromís i dedicació, a fer realitat aquesta experiència positiva i pionera a Catalunya, que significa un canvi paradigmàtic, una transformació de la interpretació i de la gestió generadora de benestar, on la persona esdevé “el centre”. Una nova forma de treballar que introdueix canvis organitzatius que contribueixen de manera especial a millorar la qualitat de vida de les persones i a eixamplar i garantir el dret a viure la vellesa dignament i ser els protagonistes de la seva pròpia vida. L’atenció centrada en la persona fomenta l’envelliment actiu, la participació i la comunicació entre tots els actors implicats del centre on s’implanta i el seu entorn, apropa a les persones residents i també a les seves famílies amb els equips professionals i d’atenció i serveis socials, optimitza recursos, millora la convivència i la qualitat de vida de les persones residents i dels treballadors i treballadores que realitzen treballs de cura.

La Jornada “Deixem de parlar de l’ACP? De la teoria a la pràctica” va comptar amb el suport de representants de la Generalitat de Catalunya, com la Direcció general de Protecció́ Social i la Direcció General de Famílies. D’entre els més de dos-cents assistents, cal destacar la presència de persones vinculades a col·legis professionals d’infermers i infermeres, d’educadors i educadores socials, de psicologia i de terapeutes ocupacions, d’entitats membres de “La Confederació” patronal del Tercer Sector Social de Catalunya i de la Taula d’Entitats del III Sector, de la qual forma part la FiBS.