La Taula del Tercer Sector entrevista a Pere Esteve, president de COHABITAC, coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya

cohabitac FiBS habitatge socialCOHABITAC, associació de la qual la Fundació FiBS n’ha estat fundadora, es va constituir com a Associació de Fundacions sense ànim de lucre el 2003 amb dues Fundacions, i avui en són 12, havent promogut 10.000 habitatges de venda HPO i lloguer i administren i gestionen 3.500 habitatges de lloguer social.

pere esteve cohabitac“La pandèmia no ha fet més que agreujar la molt mala situació dels habitatges de lloguer. Per tant, allò que hem anat dient i informant des de COHABITAC continua sent més vàlid que mai. Cal una limitació efectiva dels preus del lloguer; fomentar amb subvencions, beneficis fiscals i avals públics que els privats posin pisos i cases, avui fora del mercat, a disposició de les entitats especialitzades; aturar els desnonaments i incrementar els ajuts a les llars per evitar la pèrdua dels seus habitatges”.

Veure tota l’entrevista: Pere Esteve TaulaTercerSector