El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB) va celebrar el 13 de novembre el seu ple ordinari, presidit per la primera tinenta d’alcaldessa, la Sra. Laia Bonet, i copresidit per la consellera d’Habitatge de la Generalitat, la Sra. Marina Berasategui.

En l’acte, les autoritats presents van coincidir en la necessitat d’incrementar el parc d’habitatge social a la ciutat. Actualment, se situa al voltant de les 11.500 habitatges (1,3%).

La Sra. Laia Bonet va remarcar el desafiament que suposa aquesta tasca i va animar totes les persones i entitats que puguin contribuir-hi a remar en la mateixa direcció.

D’altra banda, la Sra. Marina Berasategui va expressar, fora de la Sessió, la seva preocupació pels fons d’habitatge dels Fons Next Generation (FNG) que podrien quedar sense aplicar si el Govern central és molt estricte en l’aplicació dels terminis previstos. La consellera va assegurar que està treballant per flexibilitzar aquests terminis i aplicar-los a noves promocions que, fins al moment, no han pogut entrar al programa.

El comissionat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Joan Ramon Riera, també es va referir al dèficit d’habitatge social a la ciutat. Va defensar la col·laboració publicoprivada que permeti garantir un creixement quantitatiu important durant els pròxims quatre anys i ha fet referència a la reunió del Conveni ESAL del proper dijous dia 16.

En la part de les intervencions dels representants dels grups de treball del CHSB, el vicepresident primer del consell, president de la Fundació FiBS, el Sr. Josep Maria Puig, va destacar l’èxit de l’International Social Housing Festival celebrat el passat mes de juny a Barcelona. El president de la FiBS va posar en valor els aspectes del congrés que han inscrit la ciutat al mapa europeu de l’habitatge social.

Al final del ple, hi va haver un torn de paraules en què es van comentar i preguntar qüestions sobre l’aplicació de la disposició del 30% a habitatge de lloguer social. Joan Ramon Riera va manifestar que s’ha nomenat Carme Trilla, Presidenta de l’ O-HB (L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona), com a responsable d’un comitè d’experts que elaborarà propostes sobre com encarrilar aquesta mesura.

El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (CHSB)

El CHSB és un òrgan consultiu i de participació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. El seu objectiu és fer el seguiment de les polítiques d’habitatge de la ciutat i promoure la participació ciutadana en aquest àmbit.

Concretament, les seves funcions específiques són les següents:

 • Assessorar en tots aquells assumptes en els que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat li demanin el seu dictamen.
 • Informar dels avantprojectes d’ordenances municipals, i d’altres disposicions de caràcter general que afectin a l’habitatge.
 • Generar debat a l’entorn dels principals instruments de la política d’habitatge municipal i, formular propostes d’actuació, mitjançant l’elaboració d’informes propis, adreçats al Consorci de l’Habitatge, i a les administracions que el conformen.
 • Seguir i avaluar el compliment dels Plans d’Habitatge de Barcelona.
 • Seguir i avaluar el compliment dels Plans de Rehabilitació de Barcelona.
 • Seguir i avaluar el compliment de la futura Llei del Dret a l’Habitatge a Catalunya i dels Plans que es concretin de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit d’aplicació de la ciutat de Barcelona.
 • Participar en el procés de definició de nous indicadors vinculats al mercat de l’habitatge de la ciutat.
 • Impulsar activitats i organitzar jornades i conferències a l’entorn de les prioritats en matèria d’habitatge social que defineixi el Consell.
 • Usar les noves tecnologies de la informació per a fer extensiu el debat sobre la política d’habitatge al conjunt de la ciutadania.
 • Participar en l’elaboració de les memòries participatives que es posin en marxa en l’àmbit de les polítiques d’habitatge de Barcelona.
 • Elaborar informes participatius i desenvolupar processos participatius propis que es traslladaran al Consell de Ciutat i/o als òrgans de govern de la ciutat i del Consorci.