Què fem

Habitatge Digne

Facilitem habitatge assequible de lloguer, en aquells municipis on hi ha una necessitat manifesta d’habitatge.

12-promocions12 promocions acabades arreu de Catalunya amb un total de 450 habitatges

Fem especial atenció a la promoció d’habitatges de lloguer per a gent jove, a fi de facilitar‐los el primer accés a una vivenda digna.

19-habitatges19 habitatges destinats a inclusió social

Col·laborem amb entitats dedicades a treballar amb persones en risc d’exclusió, facilitant habitatge en condicions avantatjoses.

Evolució del parc de lloguer 2005-2013

95

20%

103

22%

170

36%

200

43%

200

43%

250

53%

290

61%

360

77%

440

95%

450

100%

Habitatge Digne

Ens preocupem de la gent gran i de les persones en situació de vulnerabilitat del gòtic, procurant‐los un espai de vida en el que puguin mantenir el nivell més elevat possible d’autonomia.

Els serveis que oferim són

4-1 llar residencia

25
Places de residència
4-2 llar centre dia
30
Places de centre de dia
4-3 llar infermeria
10
Places de suport d'infermeria
4-4 llar tallers
600
Places anuals en els diferents tallers
4-5 llar dutxa
2000
Serveis anuals de dutxes
4-5 llar apats
1825
Àpats