Qui som
Història

FIBS es va constituir el mes de desembre de 1987, amb la finalitat d’ajudar a les persones marginades a superar la seva situació; perquè dins la relativa prosperitat que hi havia a Catalunya existien col·lectius que cada dia vivien més aïllats, abocats a una pobresa, tant econòmica com cultural, que es transmetia de pares a fills.

A finals dels 80, diverses persones vinculades a l’ICESB, CARITAS i JUSTÍCIA I PAU, que estaven col·laborant per la millora real de les condicions de vida de la gent amb problemes, coincideixen en la necessitat de treballar pel que avui és l’objectiu fundacional:

“La Fundació, tindrà per finalitat l’atenció a les persones i famílies necessitades d’ajut, especialment per als problemes d’habitatge, mitjançant la promoció d’habitatges de protecció oficial, l’acolliment residencial per a gent gran i qualsevol altre de caràcter anàleg, a l’àmbit territorial de Catalunya”

L’any 1989 es realitza la compra de l’edifici del Carrer Rull, 1, per crear-hi el primer nucli residencial per a persones grans i centre de serveis diürns, al barri Gòtic de Barcelona.

Entre els anys 1988 i 1993, es realitzen estudis, programes i tallers d’inclusió als barris de La Mina-Sant Adrià; Camp Clar-Tarragona i Gornal-L’Hospitalet de Llobregat.

L’any 1993 s’inicien les promocions directes d’habitatges assequibles, acollint-se a la nova Llei de Protecció Oficial. Des d’aquest any fins ara, n’hem construït 3.000 a més de 50 municipis de tot Catalunya.