Qui som
Missió, objectius
i valors

La nostra finalitat és col·laborar en la transformació del nostre entorn, facilitant sostre a persones i famílies que ho necessiten, mitjançant la promoció d’habitatges de protecció oficial i programes d’acolliment a la gent gran o a persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social.

Tota la nostra activitat està guiada per un alt sentit de responsabilitat i justícia social, una visió dels esdeveniments que ens permet avançar-nos des d’un enfocament professional a les necessitats, i el respecte i la tolerància envers les diferents particularitats de les que fem un acompanyament vital quan es necessita.