servei atencio fragilitat fibs

A la Llar la Mercè oferim el Servei d’Atenció a la Fragilitat i l’Exclusió Social, un programa integral d’atenció diürna dirigit a persones majors de 55 anys en situació de fragilitat i exclusió social del barri. Aquest servei cobreix les necessitats bàsiques:

  • alimentació
  • higiene
  • atenció sociosanitària, socioeducativa i psicosocial

El nostre objectiu és promoure la millora de l’entorn personal i comunitari, acompanyant a persones i famílies en el seu procés vital. Aquest programa està dirigit a persones majors de 55 anys que resideixen en el barri i es troben en situació de fragilitat i exclusió social. Els usuaris no han de tenir un grau de dependència reconegut i poden presentar dificultats per a vincular-se a altres serveis o recursos.

 

Amb el suport econòmic de:

  • Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona
  • Departament Drets Socials, Generalitat de Catalunya
  • Departament Drets Socials, Generalitat de Catalunya a càrrec del 0,7 IRPF