Serveis Llar la Mercè és un equipament de proximitat al barri Gòtic

Des de Llar la Mercè teixim una xarxa de treball que posa a la persona al centre de l’atenció per sobre de les divisions administratives i de serveis.

El nostre equip promou intervencions adreçades a la millora de l’entorn personal i comunitari, acompanyant persones i famílies en el seu procés vital.

Com ho fem?

Actualment desenvolupem 5 línies d’actuació que permeten que la persona pugui dissenyar el seu projecte de vida i el seu itinerari, juntament amb els seus actius: família, xarxa de suport i xarxa professional. Una d’elles és:

Servei d’Atenció a la Fragilitat i l’Exclusió Social SAFES

Un servei d’atenció diürna, de dilluns a divendres que presta cobertura a les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, atenció sociosanitària, atenció socioeducativa i atenció psicosocial.

Adreçat a persones a partir de 55 anys en situació de fragilitat i exclusió social del barri Gòtic, sense grau de dependència, i amb dificultats de vinculació a qualsevol tipus de servei o recurs.

El Servei d’Atenció a la Fragilitat i l’Exclusió Social SAFES, és un servei no contemplat en la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa d’Atenció Pública. Aquest 2022 ha comptat amb el suport econòmic de:

  • Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI+, Ajuntament de Barcelona
  • Departament Drets Socials, Generalitat de Catalunya
  • Departament Drets Socials, Generalitat de Catalunya a càrrec del 0,7 IRPF
  • Fundació “la Caixa”