El Servei de Salut Neurocognitiva de Serveis Diürns Llar la Mercè ofereix Neurofitness a la Llar: Taller d’entrenament de la memòria. Una línia d’actuació, dins el Servei de Salut Neurocognitiva, dirigida a la prevenció del deteriorament cognitiu.

neurofitness fibs 1

La seva intervenció es basa en l’estimulació global de les capacitats cognitives, funcionals, afectives i relacionals, des de l’actuació tant preventiva com terapèutica. Dirigit a persones majors de 50 anys amb deteriorament cognitiu lleu o moderat o risc de patir-ne.

Aquest Taller té com a objectiu la prevenció de pèrdues de memòria associades a l’envelliment i promocionar l’autonomia personal millorant les habilitats cognitives i allargant, així, la independència de les persones que hi acudeixen.

 

+info: Servei de Salut Neurocognitiva