COHABITAC és l’associació de Fundacions privades sense ànim de lucre que promocionen i/o gestionen Habitatges Socials. En total es tracta d’ 11 Fundacions que treballen, en general, a nivell de Catalunya.

cohabitac

En grans xifres, pel que fa a habitatges de venda, les diverses fundacions associades, fins l’any 2019, han construït 5.096 Habitatges Socials. Actualment estan gestionant en lloguer 3.000 habitatges, una part dels quals, 1.438, han estat construïts per fundacions associades. A finals del 2020, la xifra de pisos en règim de lloguer s’incrementarà fins als 3.515. Si bé la major part d’aquests pisos estan ocupats per persones/famílies de pocs ingressos però que poden pagar-se el lloguer, una altra part dels habitatges són gestionats i administrats per entitats dedicades a col·lectius vulnerables o molt vulnerables, com poden ser famílies monoparentals amb fills,  famílies/persones en l’extrema pobresa, llars compartides de persones grans que vivien soles, dones/mares sota violència familiar, et.

COHABITAC és la Federació especialista en els temes de l’Habitatge Social incorporada a la Taula del Tercer Sector. Actualment, en fase innovadora, amb col·laboració de CELLNEX, estem estudiant, sobre una mostra d’habitatges llogats, possibles millores de costos i de confort que es poden aconseguir en base a l’aplicació de les TIC.

+info: https://www.cohabitac.cat/