Treballant per la inclusió des de 1987

La Fundació FiBS neix de la voluntat d’un grup de persones interessades a actuar en el camp de l’assistència social per atendre persones/famílies en situació de precarietat social i econòmica, que viuen en barris degradats al voltant de grans ciutats, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Tarragona. En aquell temps 1987, tant Ajuntaments com Generalitat, estaven tot just, treballant en el muntatge d’una estructura suficient per atendre i subvenir les necessitats més bàsiques. Els treballs es varen centrar doncs a fer tallers d’alfabetització i molts d’altres.

El resultat de tots aquests tallers va ser molt positiu, però la precària situació residencial, l’amuntegament de famílies en espais que difícilment podien considerar-se habitatge, ja que tot eren barraques i casalots, feien preveure que de tot l’esforç econòmic i personal, escassament es podria consolidar gairebé res i que el futur d’aquelles persones seguiria essent tant negre i precari com abans. Els resultats doncs de tot aquest esforç cau en la mateixa precarietat dels objectivament receptors. La dignificació urbanística i habitacional, creació d’equipaments i infraestructures bàsiques, és un treball previ i necessari perquè després de fructificar es consolidi i prosperi.

Més Habitatges, més Llars

FiBS doncs, veu que cal entrar a facilitar l’accés a un habitatge digne i, per tant, estableix línies de crèdit a 10 i en alguns casos a 20 anys per fer-ho possible. I així arribem al 3 de març de 1989, en què es fa públic el Real Decreto de “medidas de financiación de actuacions protegibles en matèria de vivienda” que obre la possibilitat d’adquirir habitatges construïts a l’empara d’aquesta llei. FIBS hi veu l’oportunitat per, si es disposa de solars aptes, edificar habitatges per a persones/famílies amb pocs recursos. En base a solars posats a disposició per més de 50 Ajuntaments, FiBS ha construït més de 3.000 habitatges a tot Catalunya.

A partir de l’any 2000 serà quan FiBS comença a fer pisos destinats al lloguer protegit, dels quals més de 600 estan avui en servei, repartits en 15 municipis des de l’àrea metropolitana a Solsona.

La Llar la Mercè

Paral·lelament, a proposta de la Patrona, en aquells moments, Sra. Pilar Malla, presidenta de Càritas Barcelona, vàrem constituir una Llar per vells del Barri Gòtic de Barcelona, avui la Llar La Mercè, amb oficines centrals al carrer d’En Rull, al Barri Gòtic sud, i que avui ha esdevingut tot un centre gerontològic, procurant-los els serveis d’acompanyament cap a una vellesa autònoma.

Els objectius tan reclamats per les Entitats Mundials de Salut i Benestar (OMS, UN, EU) de lluitar per erradicar la soledat no volguda i aconseguir una vellesa autònoma i desinstitucionalitzada, tots aquests objectius estan en el “target” d’aquests projectes.

La darrera promoció de 90 habitatges per acollir persones més grans de 65 anys, autònomes, l’hem posada en marxa recentment a Sant Feliu de Llobregat i aquests que hem descrit són els primers objectius proposats, i en gran part ja aconseguits.