Habitatge social i acompanyament en el envelliment

En 2022 hem inaugurat l’edifici Adela Barquín, el primer projecte que reuneix les nostres funcions: promoció i gestió d’habitatges de lloguer i l’acompanyament de persones majors. És un projecte de 90 habitatges de lloguer social amb acompanyament en l’envelliment.

 

Promoció de l’envelliment actiu

El nostre projecte promou la creació d’espais intermedis que serveixin com a punts de trobada, on es comparteixin activitats relacionades amb la cura i la salut. A més, fomentem iniciatives de suport mutu i reciprocitat. Aquesta combinació d’infraestructures ens permet centrar-nos a promoure l’envelliment actiu, entès com “el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat per millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen” (OMS, 2020).

Participació comunitària

Donem suport a la responsabilitat de les persones per participar en aspectes de la vida comunitària, promocionant l’assistència a les reunions veïnals mensuals, la participació en la comunitat i brindant oportunitats per a millorar les condicions socials i econòmiques afavorint el desenvolupament d’itineraris vitals.


Espais per fomentar les relacions

A l’edifici Adela Barquín, hem dissenyat amb cura diversos espais per fomentar les relacions entre els nostres residents:

  • Sala Polivalent: un espai versàtil que s’adapta a diverses activitats i reunions comunitàries.
  • Espais de repòs i contacte: àrees acollidores dissenyades per al descans i la trobada entre veïns.
  • Balcons amplis a cada Llar: cada habitatge compta amb balcons amplis per gaudir de l’aire lliure i socialitzar.
  • Dues grans terrasses: amb diferents vistes i orientacions.

Un equip professional inclusiu

El nostre equip professional, format per una treballadora social, una dinamitzadora i un conserge, fa de l’Adela Barquín un entorn vital i comunitari inclusiu, acollidor i accessible. Fomentem l’autonomia i la permanència de les persones al seu entorn habitual, promocionant les relacions veïnals i la participació en la comunitat.

Acord de col·laboració

Aquesta promoció és el resultat d’un acord de col·laboració publicoprivada entre l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la Fundació FiBS.

Les entitats privades tenim la capacitat de proporcionar una major quantitat de recursos i experiència en la construcció i el manteniment d’habitatges.

D’altra banda, els organismes públics poden establir polítiques i regulacions que protegeixin els drets dels arrendataris i assegurin que els habitatges es construeixin d’acord amb els estàndards adequats.

Els habitatges

Les unitats són d’1 habitació amb una superfície útil que oscil·la entre 40 m² i 50 m². Algunes inclouen plaça d’aparcament i traster. Els veïns i veïnes tindran accés a serveis bàsics com:

  1. Suport social i personal per als residents
  2. Servei de consergeria
  3. Neteja dels espais comunitaris
  4. Manteniment preventiu i correctiu de l’edifici

L’edifici Adela Barquín està ubicat a la confluència dels carrers Clementina Arderiu i Marquès de Monistrol.

Com accedir?