En un compromís continu amb la millora de la salut i el benestar de les persones, Serveis Llar la Mercè ofereix el programa ActivaMENT.

Emergeix com un programa innovador d’intervenció psicosocial basat en l’apoderament i el foment de la participació social i comunitària per a un envelliment actiu i saludable. 

El programa ActivaMENT es basa i sustenta en el model dels Tallers d’Entrenament de la Memòria, seguint les recomanacions publicades per a aquest tipus d’intervenció per l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Incloent, a més, elements innovadors com l’aposta per a professionals experts en envelliment i cognició (neuropsicòlegs) i la realització d’activitats específiques per fomentar la vinculació comunitària i les relacions socials a través de l’apoderament i la capacitació de les persones participants.

Es tracta d’un programa que parteix de la demanda de les persones majors de 55 anys envers la preocupació per la pèrdua de memòria, l’entrenament cognitiu o accedir a informació veraç i positiva respecte a l’envelliment i les funcions cognitives. Mitjançant sessions de psicoeducació dinamitzades per neuropsicòlegs s’ofereixen eines i recursos als participants per apoderar-los envers la capacitat del manteniment i la cura de la seva pròpia salut cognitiva, impulsant la idea d’un envelliment actiu i significatiu. El programa proporciona informació clau per la millora del benestar mental dels participants, promovent una vida més activa i relacional, en línia amb les seves preferències, valors i desitjos. 

Les característiques d’aquest programa són:

  •           Grups de 12-15 persones.
  •           Sessions setmanals durant 3 mesos (trimestres escolars).
  •           Grup virtual a través de WhatsApp.
  •           Recursos i eines per conèixer com funciona el cervell i com cuidar-lo.
  •           Grup de suport i activitats per fomentar relacions.

L’ActivaMENT persegueix els següents objectius:

√ Millorar la qualitat de vida percebuda.

√  Fomentar la participació en activitats comunitàries.

√ Reduir la soledat no desitjada.

√ Activar les funcions cognitives.

√ Ampliar els coneixements sobre la cognició i la salut

√ Apoderar a les persones per créixer en autocura.

√ Detecció precoç i derivació de persones amb risc de deteriorament cognitiu.

Les persones destinatàries:

  •           Residents de Ciutat Vella amb més de 55 anys.
  •           Que busquen ampliar relacions i participació comunitària.
  •           Sense deteriorament cognitiu, motivades per l’entrenament cognitiu.

El pròxim grup es realitzarà a la Barceloneta, Casal de Gent Gran Mediterrània C/ Conreria, 1*9 (Edifici del Centre Cívic Barceloneta).

El programa ActivaMENT abraça una metodologia grupal presencial amb un acompanyament personalitzat mitjançant seguiment telefònic i WhatsApp. Les sessions, amb grups de 12 a 15 persones, es desenvolupen setmanalment durant 3 mesos, abordant aspectes psicoeducatius i psicoterapèutics vinculats al coneixement de processos cognitius i psicosocials en l’envelliment. Alhora, l’espai grupal potencia les relacions i els vincles personals i permet conèixer l’entorn comunitari. Per tant, es fomenta l’apoderament de les persones i l’enxarxament als recursos i propostes del barri, afavorint la participació social activa entre els participants.

L’ActivaMENT és una activitat que esdevé accessible, sense cost econòmic per als participants, consolidant-se com una iniciativa pionera que va més enllà de l’entrenament cognitiu, abraçant la plenitud de l’envelliment actiu i saludable.

Amb el suport de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Fundació CMJ Godó i l’Ajuntament de Barcelona – Districte Ciutat Vella.

 

ssn fibs