Des de 1995 la Fundació FiBS – Llar la Mercè acompanya i atén a les persones que envelleixen i a les persones que estan en situació de vulnerabilitat del Barri Gòtic de Barcelona

L’experiència al llarg de tots aquests anys d’acompanyament a persones en procés d’envelliment ens ha dut a plantejar la creació d’un servei de caràcter preventiu i de detecció, així com de prestació de suports i atenció integrada: el Servei de Salut Neurocognitiva.

Aquest servei, amb el suport de la Fundació CMJ Godó i la Agència de Salut Pública de Barcelona, permet acompanyar a les persones que presentin problemes de deteriorament cognitiu i les seves famílies des dels seus inicis, implementant un augment d’intensitat d’atenció i suport social a mesura de l’evolució del deteriorament cognitiu i la necessitat de suports canviants.

Els pilars fonamentals i distintius del Servei de Salut Neurocognitiva són:

  • Atenció integrada sociosanitària des de la comunitat
  • Atenció centrada en la persona i la família
  • Contínuum assistencial
  • Treball en xarxa

Desenvolupem 2 primeres línies d’actuació dirigides a la prevenció i el tractament del deteriorament cognitiu, així com al suport de familiars i cuidadors:

neurofitness llar la merce fibs

 

EntrenaMENT fibs

Aquest tipus d’intervencions han demostrat ser útils per a retardar la progressió del deteriorament cognitiu, mantenir i/ o millorar l’autonomia de les persones, prevenir l’aparició d’alteracions conductuals i preservar el benestar emocional tant de les persones afectades com de les seves famílies i cuidadors.

A la Llar la Mercè, proporcionem un tracte directe i personal, amb un model d’atenció centrat en la persona i potenciem actituds positives, interaccionant amb calidesa, suport i respecte.